dilluns, 11 de maig de 2015

La paraula

"Creus que amb la paraula ho tens tot, que ja has entrat a la cambra, que tot ho veus, que tot ho pots, que ho domines tot ... I amb la paraula l'únic que tens és que saps on es guarda la clau per poder obrir la porta. I encara potser és una clau equivocada. O no és aquella porta. O la porta no dóna enlloc. O ... O només dóna a una altra porta, que potser dóna a una altra i a una altra ... O la clau és d'una porta que no té pany. Això: amb la paraula tens la clau d'una porta que no té pany. I, a més, és la clau equivocada. I la porta no dóna enlloc."

Birnam
Víctor Sunyol